Köpvillkor för terminsavgift 

Terminsavgiften inkluderar

  • 9 körövningar under terminen á 90 min
  • Lättare uppvärmning av både kropp och röst
  • Terminsavslutning i form av slutframträdande
  • Gruppmedlemsskap i appen We Are Voice under terminen med stämfiler, noter, låttexter 
Vid betalning av terminsavgiften godkänner du villkoren som gäller.
Läs noga igenom dessa innan du anmäler dig och betalar.
Observera att ingen återbetalning görs vid körövningar som du av någon anledning inte kan närvara på.

Betalning
Betalning sker via faktura som skickas till dig efter att du gjort din anmälan. Fakturan ska betalas inom 14 dagar från det att fakturan blivit utskickad.

Ångerrätt innan terminen startat

Ångerrätten börjar gälla från det att fakturan efter anmälan skickats ut och löper 14 dagar fram, dock som längst fram till första körövningen. Då återbetalas terminsavgiften minus 100 kr i administrativ avgift. Det ligger i köparens ansvar att meddela AB Jessica Berge Production via samma mailadress man gjort sin anmälan till (oavsett om man hunnit betala sin faktura eller ej) att man vill bruka sin ångerrätt så att faktura kan makuleras.

Avbokning efter terminen startat
Efter terminstart och första körövningen ägt rum kan ingen återbetalning göras. Anmälan är därmed bindande för terminen.

Förbehåll för ändringar
Vi förbehåller oss för ändringar gällande datum för körövningar och framträdanden ut ifall att något oväntat skulle uppstå utanför vår kontroll som därmed kräver att ändringar görs. Vid oförutsägbara händelser som vi bakom kören ej råder över och som kan påverka körens repetitionstillfällen, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera. Givetvis ges information löpande gällande detta och vi gör allt för att lösa eventuella problem som kan uppstå på bästa möjliga sätt för dig som körmedlem. Vi vill att alla ska trivas och vara nöjda med sin termin.

Force majeure kan bli aktuellt att tillämpa vid exempelvis extrema väderförhållanden, krig, upplopp, pandemi, epidemi, eldsvåda eller annat över vilka vi ej råder. Detta gäller även om vi eller myndighet bedömer det nödvändigt för säkerhet eller hälsa hos dig eller annan. Ingen skyldighet ligger hos oss att återbetala terminsavgiften till dig eller annan kompensation för det fall ett eller flera repetitionstillfällen måste ställas in eller skjutas upp till följd av ändringar enligt ovan. Det är alltså viktigt att du som medlem är medveten om att terminen/kursen är med ”förbehåll/reservation för ändringar” utanför vår kontroll.