Har du frågor gällande Kören ReJoySing? Skicka ett mail till korenrejoysing@gmail.com